Lokaal werk

De 'Kracht van Verandering' in Herzele

De N-VA in Herzele is nog een relatief jonge, maar heel bruisende en dynamische afdeling. Vanuit de oppositie stellen we ons kritisch maar constructief op en verdedigen we de belangen van àlle inwoners van Herzele.  

Ons afdelingsbestuur is intussen een goed geöliede machine. Onze gemeenteraadsleden hebben een stevige dossierkennis en werken hard. Dat blijkt uit hun tussenkomsten tijdens de gemeenteraad. Soms hebben we zelfs wat het gevoel dat we de énige partij zijn die oppositie voert in Herzele! Dat wordt ook opgemerkt, niet alleen door de lokale pers maar ook door onze inwoners. En ons werk wordt duidelijk ook gewaardeerd: ons ledenaantal blijft stijgen en steeds meer leden engageren zich in het afdelingsbestuur. Recent werd er in Herzele zelfs een Jong N-VA afdeling opgericht. De toekomst is dus verzekerd!

In de eerste plaats leggen we de focus op het financieel beleid van onze gemeente, één van de grootste uitdagingen de komende jaren. De schuldgraad van de gemeente Herzele stijgt immers jaar na jaar en de belastingen zijn helaas navenant. Inwoners van Herzele moeten allerlei taksen en heffingen betalen, voor diensten die eigenlijk tot het takenpakket van een lokaal bestuur horen. Maar ook onze lokale ondernemers moeten vaak veel betalen om de financiële put van de gemeente te helpen delven. In plaats van het ondernemen in Herzele aantrekkelijker te maken, creëert men door het heffen van allerlei belastingen een klimaat dat ondernemen allesbehalve aanmoedigt. Wij blijven ons hiertegen verzetten en blijven ijveren voor meer zuurstof voor onze bedrijven, ondernemers en handelaars.

Ook het sociale beleid in Herzele krijgt onze volle aandacht. We willen mensen die het moeilijk hebben helpen en ondersteunen maar we willen streng zijn voor diegene die daar misbruik van maken. We willen bovendien dat er voldoende betaalbare en kwalitatieve zorg voor handen is, zowel voor onze ouderen die in een woonzorgcentrum of assistentiewoning verblijven als voor diegene die er voor kiezen om thuis te blijven wonen. We moeten meer ambitie hebben voor wat betreft ons onderwijs, meer - en meer kwaliteitsvolle - kinderopvang voorzien en een waarderend personeelsbeleid voeren naar al onze medewerkers.  

We vinden ook dat onze deelgemeenten teveel in de kou blijven staan. Er zijn om te beginnen te weinig en slechte openbaar vervoer verbindingen naar het centrum en de wegen zijn er in het algemeen genomen in slechtere staat. Wij blijven de belangen van de verschillende deelgemeenten verdedigen en vragen daarnaast ook meer aandacht voor het behouden en respecteren van onze mooie pittoreske dorpskernen en ons onroerend erfgoed

We pleiten ook voor de herwaardering van het centrum van Herzele. We moeten het centrum van Herzele aantrekkelijker maken. Meer groen, meer horeca, meer activiteiten, meer winkels, meer promotie voor onze streekproducten... Het ondernemen in het centrum moet gestimuleerd en ondersteund worden. We zijn alvast blij dat het gemeentebestuur dit uit ons verkiezingsprogramma gehaald heeft. De uitwerking ervan blijft helaas op zich wachten... maar wij blijven het voor u opvolgen!  

Wij durven daarnaast ook onze vinger op de wonde te leggen. Herzele is een fantastische gemeente om in te wonen... maar er zijn wel degelijk ook veiligheidsproblemen in Herzele. Vandalisme aan het station, sluikstorten op afgelegen plaatsten, druggebruik aan de Burcht zijn helaas slechts enkele voorbeelden. Wij pleiten voor een nultolerantie als het gaat over de aanpak van al deze problemen. We willen meer controles en een strengere aanpak zodat Herzele ook in de toekomst voor onze kinderen een veilige gemeente blijft. 

Naast veiligheidsproblemen zijn er ook mobiliteitsproblemen in Herzele. Te weinig fietspaden, onveilige schoolomgevingen, onvoldoende parkeerplaatsen waardoor er verkeersopstoppingen gecreeërd worden en niet in het minst de levensgevaarlijke N42, die niet alleen vele ongevallen veroorzaakt maar ook een nachtmerrie betekent voor alle omwonenden. 

Uiteraard blijven we ons ook inzetten voor al onze verenigingen en dat zijn er heel wat in Herzele. Er moet een voldoende en kwalitatief aanbod zijn voor iedereen: sportverenigingen, jeugdverenigingen, ouderenverenigingen, natuurverenigingen, cultuurverenigingen, lokale economische verenigingen en ga zo maar door. Wij waarderen het werk dat zij verzetten enorm, zij vormen het sociale weefsel van onze gemeente. Wij willen al onze verenigingen meer en beter ondersteunen, zowel financieel als logistiek - maar dan wel allemaal op éénzelfde manier, zonder onderscheid. Wij merken nog dat er nog teveel verschillen zitten in de steun die onze verschillende verenigingen ontvangen. 

Dit is helaas een laatste probleempunt in onze gemeente. Er bereiken ons nog geregeld berichten van cliëntelisme. Niet elke vereniging, inwoner, ondernemer,... wordt in Herzele blijkbaar op dezelfde manier geholpen of ondersteund. In vele gevallen helpt het om over de juiste partijkaart te beschikken. Dat is voor ons onaanvaardbaar en we zullen ons hier dan ook blijven tegen verzetten. De dienstverlening in onze gemeente moet efficiënt, kwaliteitsvol, zoveel mogelijk digitaal maar vooral neutraal zijn voor alle inwoners van Herzele.  

Ons programma en onze doelstellingen zijn zonder meer ambitieus. Maar voor minder gaan we niet!

Uiteraard kunnen we dat allemaal niet alleen realiseren. Wij hebben ook uw steun nodig. Wij luisteren heel graag naar al uw suggesties, vragen of problemen. We zijn er voor elk van u en horen het graag hoe wij u kunnen helpen! 

Laat gerust een bericht na op onze website en wij nemen snel contact op met u! Onze mandatarissen en bestuursleden zijn op elk moment bereikbaar voor u.

Samen met u bouwen we aan een actieve en zorgzame gemeenschap en een veilige thuis in een welvarend Herzele!

 

De allerbeste groeten vanwege de bestuursleden en mandatarissen van N-VA Herzele!