19 gemeenten in de Vlaamse Ardennen en het Denderland werken samen voor Onroerend Erfgoed

Op 8 januari 2021, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed & Monumentenzorg

Op de grens tussen het Denderland en de Vlaamse Ardennen wordt een nieuwe samenwerking voor onroerend erfgoed officieel ingeluid. Twee nieuwe onroerend erfgoeddiensten, Denderland en Vlaamse Ardennen, zijn vanaf 1 januari van start gegaan. De twee samenwerkingsverbanden zullen samen 19 gemeenten in het zuiden van Oost-Vlaanderen bijstaan bij taken rond archeologisch, landschappelijk en bouwkundig erfgoed. “Het doet mij dan ook enorm veel plezier dat deze negentien Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten elk in hun samenwerkingsverband de handen in elkaar slaan. Dat is geweldig nieuws voor het onroerenderfgoedbeleid in de streek”, laat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele weten.

Het zuiden van Oost-Vlaanderen kent een rijk en waardevol onroerend erfgoedpatrimonium, dat zich vertaalt in een rijke archeologische ondergrond, goed bewaarde cultuurhistorische landschappen en heel wat bouwkundig erfgoed in stads- en dorpskern.

Door het herschikken van bevoegdheden van bestuursniveaus en de ontvoogding van de lokale besturen wordt de zorg voor dit onroerend erfgoed steeds meer een lokale opdracht. Dit brengt uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Het onroerend erfgoed is heel gevarieerd, er zijn veel betrokkenen en de materie heeft raakvlakken met vele domeinen. Vaak ontbreekt er echter een centraal aanspreekpunt voor onroerend erfgoed op lokaal niveau, dicht bij de burger.

De gemeenten in Denderland en de Vlaamse Ardennen slaan daarom de handen in elkaar om uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Daarvoor worden in Zuid Oost-Vlaanderen twee Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten opgericht: IOED Vlaamse Ardennen en IOED Denderland.

Er wordt echter niet van nul gestart. “Beide IOED-werkingen zijn immers een nauwe samenwerking tussen vier bestaande regionale organisaties: projectvereniging Erfgoed Denderland, Erfgoed Vlaamse Ardennen, SOLVA en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw”, zegt Karim Van Overmeire, voorzitter van Erfgoed Denderland.

Actiepunten

De IOED-werkingen zullen een netwerk voor kennisdeling rond onroerend erfgoed uitbouwen. Ze zullen fungeren als aanspreekpunt voor ambtenaren en inwoners. Ook zullen ze de gemeenten bijstaan bij de actualisatie van de inventaris van het bouwkundig erfgoed, advies verlenen rond items met onroerend erfgoedwaarde en herbestemmingen. Maar beide IOED-werkingen zullen ook het draagvlak voor onroerend erfgoed verder uitbouwen.

“De IOED-werkingen willen via publieksactiviteiten ook de rijkdom aan erfgoed meer onder de aandacht brengen, met gerichte projecten en publieksmomenten zoals de Open Monumentendagen”, aldus Joris Vandenhoucke, voorzitter van Erfgoed Vlaamse Ardennen.

Subsidies

De Vlaamse overheid heeft aan IOED Denderland een subsidie van € 507.906,96 toegekend. IOED Vlaamse Ardennen kreeg dan weer € 532.856,94 aan subsidies toebedeeld. Deze subsidies zullen de opstart en de generieke werking van beide organisaties voor de komende zes jaar ondersteunen.

“De samenwerkingsverbanden Denderland en Vlaamse Ardennen zijn ontstaan uit een intensieve regionale samenwerking rond erfgoedzorg. Met boeiende acties rond vrijwilligerswerk en draagvlakvergroting sluiten de ambities van deze twee IOED’s mooi aan bij het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid”, vindt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

“Bijna 80% van de lokale besturen in Vlaanderen laat zich bijstaan door een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst”, zegt minister Diependaele. “Het doet mij dan ook enorm veel plezier dat deze negentien Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten elk in hun samenwerkingsverband de handen in elkaar slaan. Dat is geweldig nieuws voor het onroerenderfgoedbeleid in de streek.”

 

Meer info: www.ioed-denderland.be en www.Ioed-vlaamseardennen.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is