Ook Herzele steunt de invoering van de European Disability Card op voorstel van de N-VA

Op 27 maart 2019, over deze onderwerpen: Welzijn

Op de gemeenteraad van Herzele van 27/03/2019 pleitte de N-VA voor de invoering en de promotie van de Disability Card in de gemeente Herzele. Deze kaart is voor personen met een beperking een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen ze in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.

“In het verleden stonden personen met een beperking soms in de kou, wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen met een beperking onterecht toegangskortingen en andere voordelen mis”, zegt initiatiefnemer Shirley De Troyer.

Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, voerde voormalig staatssecretaris voor Personen met een beperking, Zuhal Demir (N-VA) de European Disability Card in, een kaart waardoor personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.

“Het gebruik van de European Disability Card biedt onze burgers met een beperking verschillende voordelen. Zo is er eindelijk een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’. Zeker voor bepaalde groepen met een moeilijk visueel waarneembare beperking is deze kaart een meer dan welgekomen hulp. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, doven of personen met autisme. Bovendien wordt er door het gebruik van de kaart ook geen inbreuk meer gepleegd op de privacy. In het verleden was dit wel het geval. Medische bewijsstukken vermelden immers net wel de beperking”, aldus Shirley De Troyer.

Het voorstel van De Troyer werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. De gemeente en het OCMW van Herzele sluiten zich aan bij het initiatief van de European Disability Card en zullen Herzeelse organisaties en ondernemingen stimuleren om op vertoon van de kaart, voordelen toe te kennen aan personen met een beperking.

 

Meer info?

https://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/european-disability-card.htm

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is